Intentieverklaring gastvrije ontvangstlocatie Veluwetransferium

Stichting Nunspeet uit de Kunst, Stichting Natuureducatie en Informatie Veluwe en Outdoor Centrum Nunspeet ondertekenden een intentieverklaring om de mogelijkheden te onderzoeken voor een gastvrije ontvangstlocatie op het Veluwetransferium in Bezoekerscentrum Nunspeet.

Intentieverklaring voor gastvrije ontvangstlocatie op Veluwetransferium in Bezoekerscentrum Nunspeet

Stichting Nunspeet uit de Kunst, Stichting Natuureducatie en Informatie Veluwe (SNIV) en Outdoor Centrum Nunspeet ondertekenden op 15 mei 2023 een intentieverklaring om de mogelijkheden te onderzoeken voor een gastvrije ontvangstlocatie op het Veluwetransferium in Bezoekerscentrum Nunspeet.
Ondertekening intentieverklaring

V.l.n.r.: Koos Meijer (Stichting Natuureducatie en Informatie Veluwe), Hendrik-Jan Borsboom (Outdoorcentrum & Bezoekerscentrum Nunspeet), Dick van Hemmen en Joop Osinga (beide Nunspeet uit de Kunst)

Het Nunspeetse Veluwetransferium is al vele jaren een aantrekkelijk ‘op- en overstappunt naar de Veluwe’ en krijgt nu een upgrade. Het wordt ontwikkeld tot een gastvrije ontvangstlocatie en een aantrekkelijke ‘Poort van de Veluwe’. Voor vele bezoekers een startpunt om de Veluwe te ontdekken op een duurzame manier. Bij een gastvrije ontvangstlocatie hoort ook een informatiepunt over de omgeving met fiets- en wandelroutes en activiteiten.
Stichting Nunspeet uit de Kunst, Stichting Natuureducatie en Informatie Veluwe (SNIV) en Outdoor Centrum Nunspeet onderzoeken nu samen de mogelijkheden om een goede invulling te geven aan zo’n gastvrije ontvangstlocatie in Bezoekerscentrum Nunspeet.

De intentieverklaring is een start van onderzoek naar de vorm van samenwerking. Uitgangspunt is dat medewerkers en vrijwilligers een plek blijven houden en ieder zijn eigen rol behoudt. Ook wordt onderzocht op welke manier de informatievoorziening en de winkel met elkaar gerund kunnen worden en welke voorwaarden hieraan verbonden zijn. Een werkgroep met vertegenwoordiging uit de drie partijen gaat met dit onderzoek aan de slag. Dit proces zal enkele maanden duren.

In Bezoekerscentrum Nunspeet is naast een natuurexpositie ook een informatiebalie en een winkel, die mede door vrijwilligers wordt gerund. Ook is Outdoor Centrum Nunspeet er gevestigd. Hendrik-Jan Borsboom, eigenaar van Outdoor Centrum Nunspeet en van het gehele pand, is verheugd over de intentieverklaring. “Hiermee kunnen we met elkaar de invulling onderzoeken, waarbij ieder zijn eigen taken kan uitvoeren en elkaar kan versterken en aanvullen in de informatievoorziening, kennis en natuureducatie.”

Nunspeet uit de Kunst heeft haar werklocatie en het VVV gastheerschap sinds 2022 in de Dorpsstraat in het centrum van Nunspeet. Een oplossing die destijds is gekozen vanwege de ontwikkelingen in het stationsgebied en om de aanpassingen aan de kant van het Veluwetransferium. “Om nu al wel bezig te zijn met de toekomst is het belangrijk om vast verder te kijken.” Zo geeft voorzitter Dick van Hemmen aan.

“Bij de poort van de Veluwe hoort een goede ontvangstlocatie, dus gastheerschap. Dat Nunspeet uit de Kunst daarbij betrokken is om te voorzien in een gastheerschap, is eigenlijk niet meer dan logisch.”

Koos Meijer, voorzitter van de Stichting Natuureducatie en Informatie Veluwe, beaamt dat: “Samen kan je veel meer bereiken in de bezetting, kennisoverdracht en het gastvrije ontvangst, waarbij het voor ons belangrijk is dat de vrijwilligers die nu ook werkzaam zijn daarin met hetzelfde enthousiasme bij betrokken blijven.”