Gedenksteen von Baumhauer

Monument voor inzet onderduikerskamp

Het monument wat je ziet  is een grote kei met een plaquette. De steen werd in december 2000 zonder ceremonieel geplaatst door mr. Edouard Mari Herminius von Baumhauer (1931-2013), de zoon van mr. Edouard Henri von Baumhauer, die in 1943 de oprichter van Het Verscholen Dorp is geweest. Hij wilde daarmee iedereen eren die zich had ingezet voor het in stand houden van het onderduikerskamp. In een kennisgeving op 19 december 2000 schreef hij onder meer: “Hun voorbeeld van initiatief, inzet en moedige volharding heeft ook nu nog velen geïnspireerd en intens bewogen. Ik meen in hun alle geest te hebben gehandeld door een ‘Merkteken’ te plaatsen opdat hun voorbeeld ook in een lange toekomst de volgende generaties mag aanspreken.”

Op de plaquette staan de symbolen van Yad Vashem en het Verzetsherdenkingskruis. De plaquette vermeldt de namen van personen die zich ingezet hebben in de bezettingsjaren voor het onderduikerskamp aan de Pas Opweg in Vierhouten. De tekst eindigt met de Latijnse spreuk: Praeterea sperno, futura spero – Ik laat het verleden nu rusten, en hoop op een toekomst in vrede.

De namen op de steen:

Mr. E. H. von Baumhauer, mr. H. J. J. von Baumhauer-Ribbink, D. D. Bakker, C. J. Bakker-van Rheenen, G. Karsten, J. Karsten-Rekers, A. Vos, A. Vos-van der Kolk, W. Wolffensperger. C. E. A. von Baumhauer, O. W. van der Linde, L. C. Schaarenburg, G. Mazier, J. Mazier-ter Velde, W. Mazier, M. Koster, W. Lindeboom, P. Doppenberg, G. J. ten Hoven, J. M. Vos, D. van den Bunte, J. Kattenburg, W. te Flierhaar, J. Engel, G. Mulder, W. Westerhuis, E. J. Evers en anderen, die deze organisatie ondersteunden.