Margaretharoute 5 km

Prachtige afwisselende wandelroute door het Margarethabos, dat onderdeel uitmaakt van het Zandenbos. Deze route is 5 kilometer lang en is gemarkeerd met witte paaltjes. Het Zandenbos bestond eind 19e eeuw uit steile stuifzandheuvels. In 1881 kocht de familie Petersom Ramring het gebied. De (boswachter van de) familie beplantte het zandgebied met grove dennen, zodat uiteindelijk een bos ontstond. De laatste erfgenaam van de familie schonk het bos in 1938 aan de gemeente onder voorwaarde dat het publiek wandelterrein en natuurreservaat zou blijven, waarna de gemeente het gebied een jaar later onder dezelfde voorwaarden doorverkocht aan Staatsbosbeheer. Het Zandenbos is dan een werkverschaffingsproject. Het gebied dat nu het Margarethabosch heet is vernoemd naar de vrouw van Leonard van Petersom Ramring, haar naam was Margaretha. Ooit had zij hier zelfs haar eigen hut, die zij gebruikte om tijdens haar wandelingen te verpozen.

Lees meer Created with Sketch.