De kerk is hier nog steeds de hoeksteen

In de gemeente Nunspeet staat in het bijzonder Elspeet bekend als een kerkelijk dorp. Naast plaatsen zoals Staphorst en Urk staat Elspeet te boek als één van de bolwerken van de zogenaamde Biblebelt (de Bijbelgordel). Dit is een brede strook die loopt van Zeeland naar Overijssel. In dit gebied wonen relatief veel bevindelijk gereformeerden. De kerken worden er nog steeds drukbezocht. In het vakantieseizoen ook door gelijkgezinden uit andere delen van het land.  De levensstijl en de manier van denken is voor buitenstaanders vaak niet duidelijk. Er zijn relatief grote gezinnen en men is er over het algemeen minder liberaal dan elders als het gaat over bepaalde vraagstukken in de samenleving. Ook worden er nog steeds nieuwe kerken gebouwd, terwijl in andere delen van Nederland de kerken leegstromen, andere bestemmingen krijgen of gesloopt worden. In 2010 heeft de Hersteld Hervormde Kerk in Elspeet haar deuren geopend. De imposante nieuwe kerk met plaats voor maar liefst 1100 gelovigen. In het Historisch Museum Elspeet wordt naast vele andere thema’s ook een inkijkje geboden in dit rijke stukje kerkhistorie.