Historisch Museum Elspeet

Museum Elspeet is een prachtig museum met veel fraaie wandfoto’s, schilderijen en enkele streekdrachten, uitgewerkt in thema’s. Op een touchscreen kan het publiek zelf een aantal historische filmpjes aanklikken. En als gebruikelijk leidt dat aan het eind naar de winkel met het toeristisch informatiecentrum. Door middel van een kleine vaste tentoonstelling, maar ook door jaarlijks wisselende thematentoonstellingen zullen diverse aspecten van het Elspeetse culturele leven door de jaren heen worden getoond. Ook is het de bedoeling dat in het museum een documentatiecentrum zal worden gevestigd.

De thema’s die in het museum belicht worden zijn: Archeologie, Schapenteelt, Kerkhistorie, Kunstenaars, Klederdracht en Intensieve Veehouderij. Voor de huisvesting van het nieuwe museum heeft het bestuur het oog laten vallen op de brandweerkazerne, ook wel bekend als “oude school”, omdat in het gebouw van 1876 tot en met 1954 de lagere school was gevestigd  Doordat de brandweer in juli 2014 naar een nieuw gebouw is verhuisd is dit gebouw beschikbaar gekomen en in 2015 aangekocht van de Gemeente Nunspeet. In het gebouw wordt niet alleen een Museum gehuisvest, maar er wordt ruimte gegeven aan het Jongerenwerk en aan “Uit de kunst” (Stichting Nunspeet Kunstenaarsdorp), de stichting die de Toeristische Informatiepunten (VVV) in de gemeente Nunspeet verzorgt en waarvan de Stichting Historisch Museum voor Elspeet het gastheerschap vervult.
Jaarlijks zal in de maanden april/mei in relatie tot de dodenherdenking en bevrijding een deelexpositie worden georganiseerd rond het thema Elspeet in de oorlog. Hierbij worden tevens drie basisscholen betrokken.

Openingstijden:

Het museum is open van 1 april tot 1 november.

  • woensdag t/m zaterdag        10.00 uur – 16.30 uur
  • zondag t/m dinsdag                gesloten
Lees meer Created with Sketch.